Cartes topographiques gratuites, altitude, relief

Visualisation et partage de cartes topographiques gratuites.

Batna

Cartes topographiques Batna

Ouled Sellam

RADP > Batna > Ouled Sellam

Ouled Sellam, Daïra de Ras El Aioun, Batna, 05044, RADP (35.82639 5.88362)

Coordonnées : 35.77090 5.67919 35.92275 5.91164 - Altitude minimum : 864 m - Altitude maximum : 1'731 m - Altitude moyenne : 1'004 m

Djebel Chélia

RADP > Batna > Inoughissen

Djebel Chélia, Inoughissen, Daïra Ichemoul, Batna, RADP (35.31822 6.63686)

Coordonnées : 35.31817 6.63681 35.31827 6.63691 - Altitude minimum : 1'293 m - Altitude maximum : 2'318 m - Altitude moyenne : 1'739 m

Barika

RADP > Batna > Barika

Barika, Daïra Barika, Batna, RADP (35.38450 5.37060)

Coordonnées : 35.26799 5.14256 35.47144 5.42111 - Altitude minimum : 392 m - Altitude maximum : 959 m - Altitude moyenne : 474 m

Ighzer Amellal

RADP > Batna > Ghassira

Ighzer Amellal, Ghassira, Daïra de T'Kout, Batna, 05270, RADP (35.03570 6.12658)

Coordonnées : 34.88084 5.91548 35.21637 6.31529 - Altitude minimum : 37 m - Altitude maximum : 2'301 m - Altitude moyenne : 844 m

Aïn Yagout

RADP > Batna > Aïn Yagout

Aïn Yagout, Daïra El Madher, Batna, RADP (35.77615 6.41768)

Coordonnées : 35.69373 6.32939 35.87949 6.48406 - Altitude minimum : 784 m - Altitude maximum : 1'613 m - Altitude moyenne : 870 m

Mechtat Knou Zitoune

RADP > Batna > Mechtat Knou Zitoune

Mechtat Knou Zitoune, Daïra Merouana, Batna, RADP (35.70710 5.98519)

Coordonnées : 35.68710 5.96519 35.72710 6.00519 - Altitude minimum : 910 m - Altitude maximum : 1'635 m - Altitude moyenne : 1'139 m

Chemora

RADP > Batna > Chemora

Chemora, Daïra Chemora, Batna, RADP (35.62989 6.60561)

Coordonnées : 35.55677 6.45167 35.70381 6.77341 - Altitude minimum : 825 m - Altitude maximum : 1'736 m - Altitude moyenne : 949 m

Tagoust

RADP > Batna > Tagoust

Tagoust, Daïra Bouzina, Batna, RADP (35.22730 6.04132)

Coordonnées : 35.20730 6.02132 35.24730 6.06132 - Altitude minimum : 946 m - Altitude maximum : 1'676 m - Altitude moyenne : 1'230 m

Ras El Aïoun

RADP > Batna > Ras El Aïoun

Ras El Aïoun, Daïra de Ras El Aioun, Batna, 05009, RADP (35.67585 5.65157)

Coordonnées : 35.59268 5.51875 35.71498 5.68453 - Altitude minimum : 694 m - Altitude maximum : 1'898 m - Altitude moyenne : 990 m

Oued El Gourzi

RADP > Batna > Batna

Oued El Gourzi, Batna, Daïra Batna, Batna, 05000, RADP (35.55594 6.16578)

Coordonnées : 35.54788 6.14082 35.57637 6.18570 - Altitude minimum : 990 m - Altitude maximum : 1'585 m - Altitude moyenne : 1'096 m

Inoughissen

RADP > Batna > Inoughissen

Inoughissen, Daïra Ichemoul, Batna, RADP (35.27763 6.54798)

Coordonnées : 35.23111 6.42212 35.32432 6.63867 - Altitude minimum : 1'089 m - Altitude maximum : 2'316 m - Altitude moyenne : 1'484 m

Fesdis

RADP > Batna > Fesdis

Fesdis, Daïra Batna, Batna, RADP (35.61812 6.24644)

Coordonnées : 35.57639 6.14132 35.65968 6.33347 - Altitude minimum : 802 m - Altitude maximum : 1'856 m - Altitude moyenne : 1'108 m

Maafa

RADP > Batna > Maafa

Maafa, Daïra Aïn Touta, Batna, RADP (35.26631 5.90185)

Coordonnées : 35.20693 5.77017 35.34655 5.99681 - Altitude minimum : 511 m - Altitude maximum : 1'927 m - Altitude moyenne : 1'020 m

Hidoussa

RADP > Batna > Hidoussa

Hidoussa, Daïra Merouana, Batna, RADP (35.52846 5.93758)

Coordonnées : 35.42834 5.84054 35.62862 5.99734 - Altitude minimum : 853 m - Altitude maximum : 2'156 m - Altitude moyenne : 1'241 m

Taxlent

RADP > Batna > Taxlent

Taxlent, Daïra d'Ouled Si Slimane, Batna, RADP (35.60559 5.80068)

Coordonnées : 35.50462 5.71512 35.62107 5.90168 - Altitude minimum : 734 m - Altitude maximum : 2'155 m - Altitude moyenne : 1'158 m

Ghoufi

RADP > Batna > Ghoufi

Ghoufi, Daïra de T'Kout, Batna, 05270, RADP (35.05936 6.16809)

Coordonnées : 35.03936 6.14809 35.07936 6.18809 - Altitude minimum : 599 m - Altitude maximum : 1'632 m - Altitude moyenne : 835 m

Autres lieux

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , .